tisdag 1 januari 2013

Bågaliden

Bågaliden - "fjällgranskog" med sluttande myrar 

Länstyrelsen skriver på sin hemsida att : " Bågaliden är ett av länets högsta berg med toppen på 530 meters höjd. Här finns ett gammalt brandbevakningstorn och en stuga. Under vintern är berget ett välbesökt utflyktsmål eftersom det går en skoterled upp till toppen. Utsikten över Björna och Anundsjöbygden är imponerande. I norra delen går vandringsleden Urskogsleden.
Skogen på berget är av naturskogskaraktär och långsamväxande. Inom reservatet finns även en liten tjärn, ett flertal små myrar, raviner och hällmarker.
Syftet med reservatet är att för framtiden bevara ett urskogsartat skogsekosystem och låta det utvecklas fritt samt att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området.
Området är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet".
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-i-vasternorrland/ornskoldsviks-kommun/bagaliden/Pages/default.aspx


20170720

Det blev en heldag med besök i tre reservat. Startade med Bågaliden. Knappa kilometern upp till stugan och brandtornet på toppen. Brant start, varmt och myggigt. Nådde brandtornet innan regnskuren skiktade  skogen i fjärran i olika grå nyanser. Vid utsikt. Absolut vårt ett besök.


Österut

Norröver

Norröver

På vissa myrar blir det bär

Trodde först detta var blad då inget hjortron blivit, men jag funderar en del?


Linnea

 Tolta "Jerja"


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar