tisdag 1 januari 2013

Trolltjärn 2014-05-29
Trolltjärn har bildats av en eroderande isälv på liknande sätt som Stockholmsgatan längre upp i Lägsta åns dalgång. Ett stort stenfält vid ån längst i väster vittnar också om den isälv som gick fram här i istidens slutskede.

Tjärnen är djup, närmare 12 meter. På en klippvägg vid tjärnen har en stenåldersmänniska avbildat en lyckad jakt. Enligt uppgift från länsstyrelsens hemsida förställer hällmålningen älgar och beräknas vara från slutet av stenåldern.
Reservatet är döpt efter den trolska tjärnen i området. Den ligger idylliskt insprängd mellan lodrätt stupande bergväggar. Enligt länsstyrelsen: "Tjärnen bildades genom vattenmassornas erosion på ett liknande sätt som kanjonen Stockholmsgata 1,5 mil längre mot nordväst".

Enligt länsstyrelsen är: "Ändamålet är att bevara den urskogsartade skogen och de geologiska bildningarna samt att i begränsad omfattning underlätta för allmänheten att besöka området".2014-05-29

En av mina drömmar är att vakna vid Uvtjärn och uppleva älvornas dans vid den lilla tjärnen. Det är inte så enkelt att träffa rätt. Stockholmsgatorna ligger ca 10 mil från Örnsköldsvik. I går kväll fanns chans till morgondimma och jag for ensam upp mot naturreservaten. Målet var ju Uvtjärn  men jag stannade till vid Trolltjärn innan jag for vidare.
Kvällen var varm, men temperaturen föll, jo senare det blev.
Trolltjärn var lika svår att fotografera som vanligt och trots sen timme var solens strålar intensiva. Jag gick slingan runt, dröjde inte kvar, målet var Uvtjärn.
Jag har många gånger passerat avtagsvägen till Trolltjärn, men nu blev det äntligen av. I regnrusket beslutade vi oss för att utforska Vänsterbottens och Västernorrlands skogs gräns trakter via skogsvägar. Efter mycket flera mils  letande, fann vi Trolltjärn. Regnet upphörde och vi fick en fin promenad runt Tjärnen. Tjärnen är inte stor, att gå snabbt runt den hade inta tagit lång tid, men så mycket att se. Någon hällristning såg vi inte denna gång.

Utter och gräddticka


Enligt länstyrelsen: "Trolltjärns stora naturvetenskapliga värde är den naturskogsartade miljön runt bland annat själva tjärnen. En hel del av skogen består av tallar i åldrarna 250-300 år och en yngre barrskogsgeneration som växte upp efter en brand i mitten av 1800-talet. Många tallar överlevde den branden. I gammelskogen kan fåglar som tretåig hackspett, lavskrika, videsparv och duvhök ses".


Vid Lägstaån förekommer tidigare flottning. Man kan se spår av fyra kojor. Efter ån kan man på försommaren se liljekonvalj.
Enligt länstyrelsens hemsida kan man hitta den  sällsynta gräddtickan: "Det är en exklusiv svamp som signalerar granskogar med höga naturvärden. Jag ville gärna ner till vattnet, men ensam kändes det onödigt att hasa ner i de korta men branta partierna mot tjärnen.

20130607


Åkte de extra milen till reservatet då jag passerade, efter att ha varit i Dalasjö hos lilla barnbarnet.b Regnet som duggade vid Uvtjärn hade upphört. Himlen var grå, men på väg att spricka upp. Jag gick den 1,5 km långa stigen runt tjärnen. Målsättningen var att hitta nya vinklar och motiv. Fann ett ställe där jag vågade mig ner.
Lika trolskt och vackert och lika svårt att visa med kameran det vackra.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar