tisdag 1 januari 2013


Pärmsjöskogen - både granurskog och brandpräglad tallskog                         

Pärmsjöskogens naturreservat är en utvidgning av det cirka tre hektar stora urskogsreservatet Stenbittjärn som skyddades redan 1958. Efter utökningen omfattar nu reservatet 279 hektar skog och våtmark och når i norr den stora Pärmsjöns södra del. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar