tisdag 1 januari 2013

Granliden


Granliden - gammelskog i nordsluttning


 Länstyrelsen skriver på sin hemsida:                            "Granliden är ett naturskogsartat granskogsområde med en hel del arter som är knutna till död ved. Du når reservatet norrifrån via en bro över Svartsjöbäcken.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en naturskogsmiljö som har mycket döda stående och liggande träd. Naturreservatet är av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet".
http://www.lansstyrelsen.se/Vasternorrland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/naturreservat-i-vasternorrland/ornskoldsviks-kommun/granliden/Pages/default.aspx


20170720

Ett litet reservat som om gärdas av Svartsjöbäcken som ringlar sig fram med lugnt vatten. Bäverhyddan är gigantisk, bävrarnas arbetsgångar är många. Ingen skyltning från vägen, men inte speciellt svårt att hitta.

 Svartsjöbäcken

 

 
Blå jungfruslända

Nyfiken "Röja" som inte tror hon syns.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar