tisdag 1 januari 2013

Getingstaliden

Getingstaliden


I Wikipedia finns följande att läsa:
"Getingstaliden uppmärksammades redan vid den rikstäckande urskogsinventeringen i slutet av 1970-talet. Området inventerade även 1995 vid Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Länsstyrelsen har senare inventerat Getingstaliden 1996 och 1999.

Det dröjde dock till 2006 innan området blev naturreservat. 70 hektar gammelskog sattes då av, framför allt granskog, men även några lövrika partier i den västra delen av reservatet. Skogen har gallrats i början av 1900-talet, men har sedan fått stå orörd.


Som i de flesta gammelskogar finns det gott om hänglavar. Vanligast är garnlaven (Alectoria sarmentosa). På några ställen växer det rödlistade långskägglaven(Usnea longissima). En annan sällsynt art är violett tagellav(Bryoria nadvornikiana). Bland övriga arter kan nämnas doftskinn(Cystostereum murrayi), lappsticka(Amylocystis lapponicus), rosenticka(Fomitopsis rosea), blackticka (Junghuhnia collabens) och rynkskinn (Phlebia mellea)."2017-07-11

Ett av flera naturreservat jag aldrig besökt förrän i eftermiddag. Vi kom inte så långt in i reservatet då vi fastnade med att krypa på alla fyra för att leta faunan på marknivå.Skogen

 Utblommad björkpyrola

Ängskovall

 Björnmossa

Ekorrbär

Kanske blodrot

Islandslav (I den lilla världen)

Jungfru Marie nycklar

Skägglav

Lingon

Linnea

Skogskovall

Skogsstjärna

Tick-gubben

1 kommentar:

  1. Fina bilder och Tick-gubben håller koll i reservatet ser jag :)

    SvaraRadera