tisdag 1 januari 2013

Billaberget
Billaberget


Enligt länstyrelsen har Billaberget  230 meter högt och vid den en sydvända branten skapas ett gynnsamt klimat för många olika växter.014-05-31


2017-05-06


Blev en kortare tur på berget för att se blåsipporna. Massor av de blå fanns på sydsidan, men det kalla vädret gjorde att de  flesta neg och tittade i backen.
Carina hittade ett ömsat ormskinn, vet aldrig att jag sett det tidigare. Fascinerande.


2015-05-21


Efter en lång dag på arbetet kändes det skönt att gå en sväng i skogen. For till berget för att se hur långt växtligheten kommit. Klockan var mycket och solen hade börjat dala. Skugga låg i skogen. Harsyran har för dagen helt tagit över skogen. Blåsipporna var naggade och snart är deras tid ute. Såg en och annan skogs och styvmorsviol. På ett ställe såg jag små små knoppar till trolldruvan.
Hassellöven var få och inte speciellt stora. 
Blir en ny tur om 1-2 veckor.


201405-31

Tänkte mig en tur till Skuleskogen, men eftersom regnet såg ut att komma allt närmare, valde jag Billaberget. Idag var syftet att se växterna jag aldrig tidigare sett. Skön grönska, marken fuktig och gräs och växter glimmade av vattendroppar.
Berget är känt bland annat för sin getrams, trolldruva mfl. Såg även örnbräken, smörblomma, skog och styvmorsviol.
Mina kunskaper vad gäller dessa växter är inte stor. Jag hoppas få hjälp av någon kunnig.

Skogsstärna

Stenmurkla(tror jag)

Stinknäva?

Stinknäva ?

Skogsnäva

 Trolldruva

Trolldruva

Getrams


Getrams

2014-05-13Jag har länge funderat på att besöka Billaberget, ikväll blev det äntligen av.  Hittade skylten som visade vägen till reservatet. Stigen bar ganska snart rätt upp. Brant, stenigt och lite halkigt. Viktigt att se vart fötterna hamnade.

Här finns flera mindre vanliga kärlväxtarter och framför allt förekomst av sydliga arter. Billaberget har en stor variation i biotoptyper. Här finns äldre granskog, äldre lövrik barrskog, yngre lövdominerad skog samt ett parti med äldre brandpräglad tallskog. Billabergets förekomst av hassel var känd redan på 1600-talet och ansågs länge vara den nordligaste i landet.

Hassel vet jag inte hur det ser ut och om jag fotade hassel vet jag inte. Efter hjälp på facebook visar det sig att det var hassel jag fotograferade. För övrigt fann jag blåsippa, harsyra, styvmorsviol och skogsviol.


Enligt länstyrelsen finns hasselbeståndet  mellan stupet och den stora blockmarken nedanför. Redan i april blommar hasseln samtidigt som de tidigaste blåsipporna. På hyllorna i stupet finns rika bestånd av getrams. Andra sydliga växter som förekommer är till exempel myskmåra, rockentrav, berglim  och flenört. Här finns även trolldruva och stinknäva. Trolldruva har jag aldrig sett. Blir att återvända för att återigen spana efter hassel.Blå

 Fallen skog

Harsyra

Klippväggen

Hassel

Hasselhänge

Lägenheter

Skogsviol

Styvmorsviol

 Utsikt från rasbranten

1 kommentar: