tisdag 1 januari 2013

Stormyran, Norra Ulvön


 Stormyran på Ulvön - myggblomsterrik myr

Reservatet utgörs av fyra mindre myrar, Stormyran, Hällmyran, Gruvmyran och Snotterbärsmyran. Framför allt Stormyran har en artrik och intressant flora.


Enligt länsstyrelsens hemsida är syftet med reservatet att: ”skydda en för länets kusttrakter representativ, opåverkad och mycket värdefull skogs-myrmosaik med höga botaniska värden”.
Norra delen av Ulvön har jag varit vid flera gånger. Dessvärre har jag idag ingen kontroll över riktigt var jag har bilder från. Jag måste fråga mig fram av min arbetskollega, som vi besökte.

2016-06-17

Under några fantastiska dagar bodde jag i Sandviken och tillsammans med 2 par utforskade vi omgivningarna runt Ulvön med hjälp av Agne.  Under eftermiddagen gjorde vi en tur till gruva, hade dålig belysning2013-06-01. Svårt att göra sig en bild av gruvan, men den är stor.
Floran på myrarna är bred, men tyvärr hände enolycka som gjorde att vi bröt fotograferandet.2013-07-03

Vi var under helgen på Ulvön. Det stora målet var av njuta av den fina naturen. Ett av delmålen var att besöka "Stormyran".På vägen mot Sandviken hittade vi skylten som visade på reservatet. Besöket var inte så genomtänkt, vi hade endast lågskor på fötterna, visserligen goretex, men...

Den varma fuktiga luften förde med sig myggor i massor. Vi passerade "Snottermyran", gick en kort bit genom ett skogsparti. Många vindfällor att passera på den korta biten. Mellan myrarna ligger skogsbestånd av varierad karaktär med inslag av hällmarker. Här finns allt från ren tallskog till grandominerade bestånd och åldern är enligt länstyrelsens hemsida ca 90-120 år.

Vi  stannade på "Hällmyran". Himlen var grå,tallskogen tät. Blomster rikedomen var det inget fel på. Skogstjärna, hönsbär, åkerbärsblomma, rosling, vattenklöver, ängsnycklar, skogsviol och många fler. Några myggblomster såg jag inte. Eftersom jag inte hade gummistövlar, inget makroobjektiv och inget skydd att knä på, blev det nästan ingen blomfotografering. Myggen var dessutom svår.På vägen tillbaka såg hanblomma på granen, helt nytt för mig
Det finns så mycket mer att se i reservatet. "Gruvmyran" med anor från gruvbrytningen på 1870-1880-talet. Predrikstolen och utanför reservat gränsen finns efter tranden ett område med grottor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar