tisdag 1 januari 2013

Kvarnhusberget 2014-06-20

Kvarnhusberget

2014-06-20

Jag har idag letat efter tavlan som markerar naturreservatet  för Kvarnhusberget. Fann vit markering efter vägen mellan Bredbyn och Skorped på två ställen, men ingen informationsskylt, ingen vägvisare. Finns hygge emellan de båda områdena. Det blev ingen lång tur ini gammelskogen idag. Blev trött på dålig skyltning.
Kvarnhusberget utgörs till stor del av barrblandskog. Några av de äldre tallarna har brandljud som vittnar om tidigare bränder. Det såg jag inget av idag eftersom jag inte var så långt in i reservatet. Bitvis är det rikligt med hänglavar och på lågorna växer det gott om vedsvampar som indikerar naturskogskvaliteter.

Det jag såg mest idag var nyfallen skog efter den beryktade stormen. Hänglavar fanns det gott om.

Plockepinn

Hänglavar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar