tisdag 1 januari 2013

Södra UlvönSödra UlvönPå länstyrelsens hemsida står följande att läsa:" Reservatet består av en mosaikartad karg kustnatur på södra delen av södra Ulvön. I några vikar finns fina sandstränder lämpliga för sol och bad.
Södra Ulvön kallas också Jernulfön eftersom diabasbergrunden här är mineralrik med järn, titan och vanadin. Gruvbrytning har förekommit sedan slutet av 1600-talet på ön bland annat inom reservatet i det så kallade "Grundets södra skeppning".
Syftet med reservatet är att skydda området så att nuvarande naturmiljö och landskapsbild bibehålls".


Jag har i många år väntat på en tur till ön, men eftersom det krävs båt har det aldrig blivit av. Nu äntligen steg vi i land på ön tillsammans med Agne. Vi steg land i Marviksgrunna, enligt kartan ligger det nog  på gränsen till reservatet. Får dock duga så länge.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar