tisdag 1 januari 2013

Idbyfjärden 2013-05-17

Idbyfjärden strax utanför Örnsköldsvik är känt för att vara en bra plats för att titta på alla rastande flyttfåglar.   
            Enligt länstyrelsen är det främsta syftet med reservatet: "att bevara och vårda en av länets mest betydelsefulla rastlokaler för vadare och andfåglar. Området har även botaniska kvaliteter med några för regionen mindre vanliga kärlväxter".

I reservatet finns ett område som betas av kossor. Fantastiskt vackert att se korna  blandade med måsar och vita björkstammar om sommaren. I reservatet finns ett mycket fint  fågelskådartorn , uppbyggt med tak, väggar och fönster. I utkanten av reservatet finns en mindre ut skådarplats.2017-04-09

Har missat de stora stråken med fåglar. Gjorde mig en tur till fågeltornet. Fint med tranorna som strosade på iskanten2017-06-08

Gjorde mig en tur till reservatet. Hade min långtele med mig, hoppades på fågel. Tyvärr kommer man så långt ifrån. Såg knipa, bläsand, gräsand, fiskmås och en häger som flög förbi så snabbt att jag inte hann blinka

2013-04-30
Den kortare stigen ner till strandängen var spångad. Idag fanns det en del snö kvar på kortare sträckor.
 Okunnig på fåglar som jag är, är det inte så enkelt att känna igen de få fåglar som fanns, på ganska långt håll. Kände igen, sångsvan, knipor, gräsänder och fiskmås

         Sångsvan


 2013-05-17

Tidig morgon innan jobbet. Fantastiskt vacker, varm och alldeles lugn morgon. Vid den öppna skådarplatsen värme solen gott. Det var svårt att vända tillbaka till bilen och jobbet. Jag hade endast 70-300 mm med mig och fåglarna var för långt ifrån för att göra sig bra på bild.
                                     

Växtligheten har inte kommit speciellt långt. Mörkt och blött. Solens strålar letade sig in mellan grenarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar