tisdag 1 januari 2013

Råbäcken 2013-07-26


Äldre granskog med gammal sälg


Råbäckens naturreservat är ett av gran dominerat område som ligger cirka fem kilometer nordväst om Grundsunda.

Syftet med reservatet enligt länsstyrelsen är: Att bevara biologisk mångfald, närmare bestämt ett område som domineras av äldre granskog med en hög andel död ved.

Vi jagar på Lakamarks jaktområde. Helt plötsligt 2007 bildades Råbäckens naturreservat, mitt i jaktområdet. Tät gammal skog och i vissa delar av området ligger ruttnande och omkullblåsta  trädstammar   tätt, vilket gör området svårt att gå i. Jag har hitintill aldrig själv gått genom området, jag har bara suttit på älgpass vid reservatets ytterkant.                                         Fotograferat från älgpassetEnligt länsstyrelsens hemsida: ”De flesta lågorna är förrötade (hade röta redan när träden levde) och är påväxta med vedsvampar. Skogen som helhet synes vara av låg vitalitet, många av de grova granarna är rotsvällda, vilket brukar vara ett tecken på röta”.


2013-07-26

Värmen har greppet om oss denna vecka. 20 grader ikväll och vi bestämde oss för en kort tur till Råbäcken. Myggmedlet fanns med i fickan, nog surrade de runt huvudet, men vi klarade oss utan smorning.
 Reservatet präglas denna årstid av vad jag tror är skogsfräken. I vissa partier stod de så tätt att de bildade en tjock grön matta.


 Vedartade svampar fanns det gott om. jag fann dessa med fyllda med aningen sega, smaklösa droppar. Jag har ingen aning om vad dropparna är till för. 

Jag har fått hjälp angående den klibbiga klibbstickan av en vän, som även pratat med en svampexpert som skriver:  "Svampen på bilderna är Klibbticka. Jag har aldrig sett en Klibbticka som har varit så "klibbig" Svampen är flerårig och växer oftast på död gran men kan också hittas på flera lövträdsarter och då ofta på levande sådana. Namnet Klibbticka har den av att om man med en tändsticka eller annan eld värmer den ljusare ytterkanten så blir den klibbig. Det är kanske möjligt att det är ett verk av solen att den har blivit sådan. Den har alltid en ljust beige kant och ett orange bälte innanför och intill basen är den gråsvart. Vanligt förekommande."

2013-03-10

På skidor tog vi oss en kort tur genom området.  Snötäckets vågiga yta avslöjar de många omkulliggande träden, men tack vare snön var det lätt att ta sig fram. Det är med all snö svårt att få en tanke om hur det ser ut, mer än att skogen är tät, gammal med träd i alla nivåer. Stående, liggande och hängande.


               Många liggande träd i olika stadier, högt och lågt.

    Träden står tätt

    Mycket lavar hänger från träden.

      På ett område finns någon typ av "fälla". Vad som skall samlas in i  dessa, vet jag i dagsläget inte.


Jag skrev till länsstyrelsen och frågade om behållarnas funktion. Jag fick ett snabbt svar med förklaringen att behållarna är sk. nederbördsstation som samlar upp/in snö och regnvatten som faller från trädens grenar. I proverna mäter man bland annat luftburna föroreningar, metaller och försurade ämnen. Stationen ingår i ett nätverk, ”Krondroppsnätverket”, som har till syfte att skapa underlag för den regionala och nationella miljömålsuppföljningen.
                                                     

2 kommentarer:

  1. Vilka fina bilder från sommarskogen! Fastnar speciellt på de två första bilderna på skogsfräken. I den andra av de två har du förenklat till en grön matta genom kort skärpedjup(?) och grå trädstammar (mest gran?). Härligt! /Ulf

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack Ulf: Min mentor har påtalat att jag alltid lämnar solen i överkanten. Medvetet från mig då jag inte klarar av exponering och ta hand om reflexer i bilden. han tipsade mig om att placera solen i gyllene snittet så skall det bli enklare med reflexerna. Skall prova detta.

      Radera